กรวิชญ์ สำเภาสงฆ์ (โบ๊ท)
ที่ปรึกษาการลงทุน
กรวิชญ์ มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารมิซูโฮ ในตำแหน่ง  Treasury Officer และธนาคารออมสิน ในฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ รวมมีประสบการณ์ทางด้านการเงินเป็นเวลา 2 ปี

กรวิชญ์ ได้เข้าร่วมแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2015  และผ่านการอบรมโครงการ  Investment Consultant Professional Training Program ของบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากนี้ ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดเช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

กรวิชญ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500