พสิษฐ์ พสุกุลพันธ์ (ชาลี)
ที่ปรึกษาการลงทุน
พสิษฐ์ มีประสบการณ์ฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด (Investment Consultant Assistant) ทำหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสภาวะตลาดทุน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล (Institutional & Private Client Officer Assistant) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือในกระบวนการวิเคราะห์กองทุนและข้อมูลตลาดทุนทั่วโลก

พสิษฐ์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (Million Dollar Round Table หรือ MDRT) ซึ่งเป็นสมาคมของที่ปรึกษาด้านธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 43,000 คน รวมถึงได้เข้าร่วมงานสัมนาประจำปีที่จัดโดย MDRT ที่นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

พสิษฐ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500