เหมือนมาส บุญงอก (ชมพู่)
นักกลยุทธ์และที่ปรึกษาการลงทุน
เหมือนมาส มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ โดยทำงานร่วมกับนักกลยุทธ์และนักวิเคราะห์อาวุโส ในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย และตลาดหุ้นไทย รวมถึงการวิเคราะห์หุ้นรายตัว ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และโลจิสติกส์

เหมือนมาส ผ่านการฝึกงานกับธนาคารโลก โดยร่วมงานกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมจัดทำรายงานประจำปีของธนาคารโลกประจำประเทศไทย หรือ Thailand Economic Monitor 2015 ก่อนหน้านี้ เหมือนมาสได้ร่วมงานกับ Mergermarket Group ผู้ให้บริการสำรวจและวิจัยตลาดทุนทั่วโลก ในตำแหน่ง Summer Analyst และได้ฝึกงานกับหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์

เหมือนมาส จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500