ธัญปภา วัฒนชัยมงคล (ฟร้อนท์) ​
ที่ปรึกษาการลงทุน​
ธัญปภา มีประสบการณ์ทำงานที่บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้คอร์สสัมมนาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนกับผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากนั้นยังมีประสบการ์ฝึกงานที่บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหาชน ในแผนกหลักทรัพย์สถาบัน ฝ่ายลูกค้าสถาบันในประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วย Dealer และ Sales

ธัญปภา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Young Financial Star 2017  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย (SET) และเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Undergraduate Financial Case Competition จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับแผนธุรกิจด้านการเงิน

ธัญปภา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500