อานนท์ ลีลาชุติพงศ์ (กัน)​
นักกลยุทธ์การลงทุน
อานนท์ มีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ในตำแหน่งนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analyst) ซึ่งรับผิดชอบการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดทั่วโลก สำหรับการพิจารณาประกอบการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเลือกกองทุนที่ดีที่สุดภายใต้มุมมองนั้นๆ

อานนท์ได้รับรางวัลชนะเลิศ SET Investment star ในโครงการ Young Financial Star 2017 (YFS) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นอกจากนี้ยังได้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2017 จัดโดย TFEX และยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม และการจัดพอร์ตการลงทุน(Asset Allocation) เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

อานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500