ศานติ ตินตะชาติ (เจมส์)
ที่ปรึกษาการลงทุน
ศานติ มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนโดยมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนแก่ลูกค้าทุกระดับของทางธนาคารเป็นเวลา2 ปี

ศานติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500