ชลิตา จุฑาวนิชกุล (เจน) ​
ที่ปรึกษาการลงทุน
ชลิตา มีประสบการณ์ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ในตำแหน่งที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน (investment advisory) ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลของนักลงทุน

ชลิตา ได้รับรางวัลชนะเลิศการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ในโครงการ Bond Academy 2017 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และการเข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในการร่วมแข่งขัน CFA Research Challenge จัดโดย CFA Institute นอกเหนือจากนี้ ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดเช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

ชลิตา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500