วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)​
ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
วรยุทธ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนการจัดพอร์ตการลงทุน โดยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์มุมมองตลาดทุนทั่วโลกเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ตลอดจนการวิเคราะห์และคัดสรรกองทุนรวมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม (Best in Class) ให้เหมาะกับแผนการลงทุนรวมถึงการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและนักกลยุทธ์การลงทุน

วรยุทธ ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ CFA Institute Research Challenge in Thailand 2014-2015 (และมีคะแนนเป็นอันดับ 3 ในรอบเอเชีย-แปซิฟิค) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 SET Investment Star โครงการ Young Financial Star Competition 2014 จาก ตลท. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการลงทุน

วรยุทธ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500