ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม (นิ)
ที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส ​
ปรางปวีณ์ มีประสบการณ์การทำงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี โดยทำงานด้าน Private Bank ในตำแหน่ง Senior Private Banking Client Service Specialist เป็นเวลา 2 ปี และด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นเวลาอีก 6 ปี

นอกเหนือจากการทำงานในสายธุรกิจธนาคาร ปรางปวีณ์ มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้กับบริษัทที่ปรึกษาในประเทศออสเตรเลีย และมีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ปรางปวีณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500