ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุน
ทัชชา มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด เป็นเวลา 2 ปี

ก่อนเข้าร่วมกับ บลน. อินฟินิติ ทัชชา ดูแลลูกค้ากลุ่มธนบดีธนกิจ (Private Banking) ที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 4 ปี ในตำแหน่ง Senior Private Banker นอกจากนี้ ทัชชา ยังมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าบริษัท ในตำแหน่ง Relationship Manager ดูแลในส่วนของวงเงินสินเชื่อธุรกิจ การวิเคราะห์เครดิต Cash Management และ ระดมเงินฝาก ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเวลา  7  ปี

ทัชชา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการบริการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500