ธนดล สนธิเวโรจน์ (เป้ง)​
ที่ปรึกษาการลงทุน
ธนดล มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนดล จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500