ชลิตา จุฑาวนิชกุล (เจน)

Investment Strategist

Jane-1300x867

ชลิตา จุฑาวนิชกุล (เจน)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมสาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานพิเศษและรางวัล

  • ตำแหน่งที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน (investment advisory) ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลของนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ในโครงการ Bond Academy 2017 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
  • เข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในการร่วมแข่งขัน CFA Research Challenge จัดโดย CFA Institute
  • เข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดเช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact