We're INDEGO

We serve the best wealth solution services.
LEARN MORE
Who Is Indego

Who is Indego

เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการคำแนะนำการลงทุน ที่มีความอิสระและความเป็นกลาง ซึ่งให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุน (Wealth Management) แก่ลูกค้า ด้วยการให้คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพและเป็นกลาง ผ่านการนำเสนอ Wealth Solution ที่หลากหลายภายใต้ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Who Is Indego

What We Do

การยึดถือประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามีการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินการลงทุนกับลูกค้าที่เป็นกลางและเป็นอิสระ โดยการยึดถือประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องด้วยวัฒนธรรมองค์กรและแนวคิดของเราที่ต้องการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าจนอยากใช้บริการ เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดการลงทุนไปด้วยกันได้ในระยะยาว เราจึงไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นกดดันยอดขาย เพราะเราเชื่อว่าการมุ่งเน้นในการให้คำแนะนำที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดูแลลูกค้าของเรา นอกจากนั้นเราเชื่อว่าการให้คำแนะนำการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่สามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งที่เหมาะสมและควรค่าแก่การแนะนำลูกค้า เพราะจะสามารถช่วยปกป้องเงินต้น และสามารถทำให้เงินทุนของลูกค้างอกเงยได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

แนวคิดการคัดเลือกกองทุนแบบ Best in Class อย่างเป็นกลางและอิสระ

เรามีแนวคิดและวิธีการคัดสรรกองทุนที่ดีที่สุด (Best in Class) อย่างเป็นกลางและอิสระจากหลายพันกองทั่วประเทศ ทุก บลจ. สำหรับแผนการลงทุนแต่ละแผน หรือสำหรับแต่ละสภาวะตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ผ่านกระบวนการคัดเลือกและวิเคราะห์กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลอย่างละเอียด ด้วยการดูทั้งข้อมูลเชิงสถิติตัวเลข เช่น ผลตอบแทน ความผันผวน หรือการปรับฐานระหว่างทาง ค่าธรรมเนียม และข้อมูลเชิงคุณภาพที่สำคัญมาก ด้วยการศึกษาเชิงลึกไปถึงปรัชญาและกระบวนการลงทุนของกองทุน มีการขอนัดพบสัมภาษณ์กับผู้จัดการกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการบริหารเชิงลึก ศึกษาทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้กองทุนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงและเหมาะสมในการแนะนำลูกค้า

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มี Passion

บริษัทของเราก่อตั้งและบริหารงานด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ด้าน Private Banking และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทุกคนมี Passion ในการทำงานทางด้านนี้ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้คำแนะนำทางด้านการเงินการลงทุนได้มีคุณภาพที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ประกอบกับเราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เพราะเราเชื่อว่า “คน” คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ เราจึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คนของเรามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพร้อมเปิดรับคนที่มีความสามารถและ Passion ด้านการเงินการลงทุนมาเสริมทีมด้วยเสมอ

กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)

Chief Executive Officer

ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)

Managing Partner

วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)

Head of Investment Strategy

Culture

เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานองค์กรมีความเป็นมืออาชีพและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราสนับสนุนให้พนักงานมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความเห็น และสนับสนุนให้ดูแลพอร์ตลูกค้าด้วยความตั้งใจเปรียบดั่งคนในครอบครัว

Know Us More

Contact
Contact