ชาคริต รักชาติ (เจมส์)

Investment Advisor

Artboard 1 copy 3

ชาคริต รักชาติ (เจมส์)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Finance and Investment จาก Loughborough University สหราชอาณาจักร

งานพิเศษและรางวัล

  • ประสบการณ์ฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
  • เข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • เข้าร่วมโครงการสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (TESA) ครั้งที่ 3
  • การสัมมนาในหลักสูตรรู้วิเคราะห์งบการเงิน 2: ฝึกวิเคราะห์แบบมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8:30 am – 5:30 pm

Contact
Contact