นราวิชญ์ พิทักษ์สิทธิ์ (นิค)

Investment Advisor

Artboard 1 copy 4

นราวิชญ์ พิทักษ์สิทธิ์ (นิค)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาวิชาหลักด้านการเงิน และสาขาวิชารองด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิเศษและรางวัล

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) Level I
  • ฝึกงานที่ธนาคารกสิกรไทยภายใต้กลุ่ม ธนบดีธนกิจ (Private Banking) ในทีม Business Strategy โดยรับหน้าที่ประเมินผลตอบแทนสุทธิต่อเงินกองทุนของสินเชื่อ (RAROC) และในทีม Financial Advisory โดยรับหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสภาวะตลาดทุน
  • ฝึกงานที่บริษัท UNT Insurance Broker ในการออกแบบ platform สำหรับการซื้อขายประกัน และนำเสนอรูปแบบประกันแบบใหม่

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact