ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม (นิ)

Head of Investment Advisory

Ni-1300x867

ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม (นิ)

Head of Investment Advisory

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ตำแหน่ง Senior Private Banking Client Service Specialist ธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลา 2 ปี 
  • ตำแหน่งบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลา 6 ปี 
  • ที่ปรึกษาด้านภาษีให้กับบริษัทที่ปรึกษาในประเทศออสเตรเลีย
  • ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact