พรนัชชา โคธีรานุรักษ์ (เฟ)

Investment Advisor

Artboard-5

พรนัชชา โคธีรานุรักษ์ (เฟ)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ฝึกงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact