วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)

Head of Investment Strategy

Artboard-4

วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)

Head of Investment Strategy

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสองสาขาการเงินหลักสูตรนานาชาติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ด้านการวิเคราะห์และวางแผนจัดพอร์ตการลงทุน โดยมีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์มุมมองตลาดทุนทั่วโลกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ตลอดจนวิเคราะห์และคัดสรรกองทุนรวมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม (Best in Class) ให้เหมาะกับแผนการลงทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและนักกลยุทธ์การลงทุน ที่บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด

งานพิเศษและรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ CFA Institute Research Challenge in Thailand 2014-2015 (และมีคะแนนเป็นอันดับ 3 ในรอบเอเชียแปซิฟิค)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 SET Investment Star โครงการ Young Financial Star Competition 2014 จาก ตลทรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการลงทุน

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact