ศตนันท์ งามศิลปเสถียร (นัน)

Investment Strategist

Artboard-1

ศตนันท์ งามศิลปเสถียร (นัน)

Investment Strategist

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Assistant Manager, Investment Research & Product ซึ่งรับผิดชอบในการวิเคราะห์ตลาดการลงทุน และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

งานพิเศษและรางวัล

  • ใบอนุญาติผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner License)
  • ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ลงทุนฝ่าวิกฤต Recession 2023” ในหัวข้อ เจาะลึกเศรษฐกิจและภาพรวมปี 2023
  • เข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดและแนวทางการลงทุน

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact