สุรสิทธิ์ ธัญพุทธิวงศ์ (ลู่)

Investment Advisor

Artboard-3

สุรสิทธิ์ ธัญพุทธิวงศ์ (ลู่)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Finance and Investment จาก University of Exeter สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ หมวดวิชาภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Assistant Engineer ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมแบบก่อสร้าง และตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุนการสอนหลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp แก่บริษัทชั้นนำและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact