อภิชา จารุดิลกวรกุล (บอส)

Investment Advisor

Artboard 1 copy 2

อภิชา จารุดิลกวรกุล (บอส)

Investment Advisor

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์การทำงานที่บริษัท CJ Express ดำรงตำแหน่ง Sale Strategist รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ยอดขายดีมากขึ้น

Call Now

+662 233 9995

100/57, 28th floor

Sathorn Nakorn Tower
North Sathorn Road, Bang Rak
Bangkok 10500

Mon - Fri

8.30 am – 5.30 pm

Contact
Contact