On the Path to Recovery

ผ่านไปอีกหนึ่งปีสำหรับปี 2021 ที่มีความท้าทายต่อตลาดเป็นอย่างมาก เป็นปีที่การระบาดของ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมตลาดเป็นระลอกๆ จากเชื้อสายพันธุ์ใหม่เดลตาที่มีต้นกำเนิดจากอินเดีย ได้แพร่ระบาดไปหลายภูมิภาคทั่วโลกจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในปี 2021 โดยภูมิภาคที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนประเภท mRNA ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ดังกล่าวได้ดีกว่าประเภทอื่น สามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น นอกเหนือจากเรื่องการแพร่ระบาดที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดแล้ว ตลาดก็ได้รับแรงกดดันบางส่วนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์ จนทำให้เกิดแรง Pent-up Demand และปัญหา Supply Shortage ที่ยังไม่คลี่คลาย กลายเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อดีดตัวสูงขึ้นมาในปี 2021 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจีนซึ่งเป็นผู้นำด้านการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีก่อนหน้า ก็ได้รับแรงกดดันจากแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ที่มีเป้าหมายในการทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะค่อยๆ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้แข็งแกร่งและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ทางการจีนมีการออกกฎระเบียบควบคุมธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

INDEGO Market Outlook & Investment Strategy 2022
Full PDF version

ผ่านไปอีกหนึ่งปีสำหรับปี 2021 ที่มีความท้าทายต่อตลาดเป็นอย่างมาก เป็นปีที่การระบาดของ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมตลาดเป็นระลอกๆ จากเชื้อสายพันธุ์ใหม่เดลตาที่มีต้นกำเนิดจากอินเดีย ได้แพร่ระบาดไปหลายภูมิภาคทั่วโลกจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในปี 2021 โดยภูมิภาคที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนประเภท mRNA ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ดังกล่าวได้ดีกว่าประเภทอื่น สามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น นอกเหนือจากเรื่องการแพร่ระบาดที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดแล้ว ตลาดก็ได้รับแรงกดดันบางส่วนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์ จนทำให้เกิดแรง Pent-up Demand และปัญหา Supply Shortage ที่ยังไม่คลี่คลาย กลายเป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อดีดตัวสูงขึ้นมาในปี 2021 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจีนซึ่งเป็นผู้นำด้านการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีก่อนหน้า ก็ได้รับแรงกดดันจากแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ที่มีเป้าหมายในการทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะค่อยๆ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้แข็งแกร่งและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ทางการจีนมีการออกกฎระเบียบควบคุมธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

เรามองว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปี 2022 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน และการพัฒนายารักษารุ่นใหม่ที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับแนวทางที่ว่ามนุษย์จะสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ COVID-19 ได้ในอนาคต เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกในปี 2022 ที่เราคาดว่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย โดยเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคกำลังอยู่ในช่วง Mid Cycle และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยรูปแบบของเงินเฟ้อจะมีการเปลี่ยนผ่านจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นตัวนำในปี 2021 กลายเป็นค่าเช่า ค่าแรง หรือค่าสินค้าและบริการที่แพงขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ธนาคารกลางหลักทั่วโลกอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2022 และทยอยลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลง นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ก็ยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม

สำหรับแนวทางการจัดพอร์ตการลงทุนในปี 2022 เรายังมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขยายตัว โดยสำหรับกลุ่มตราสารทุนยังเน้นในหุ้นที่ยังมีการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวผ่านหุ้นโลก หุ้นจีน และหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ด้านภาพระยะสั้นถึงกลางอาจคัดเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ยังฟื้นตัวได้ช้า หรือกลุ่มที่ยังมีการเติบโตที่น่าสนใจ แต่ยังต้องเน้นให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นด้วยการเสริมหุ้นในกลุ่ม Cyclical และ Value ตลอดจนหุ้นธุรกิจภาคบริการ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเสริมด้วยธีมการลงทุนที่อยู่ใน
เทรนด์ระยะยาวทั้งในกลุ่มพลังงานยุคใหม่ กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มนวัตกรรม สำหรับสินทรัพย์ทางเลือกเรายังคงชอบคือ REITs และหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ทองคำเหมาะกับการใช้ในการกระจายความเสี่ยงพอร์ต ด้านตราสารหนี้เรายังแนะนำให้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเป็นสภาพคล่อง และกองทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์การบริหารแบบยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

“On the Path to Recovery” หรือเส้นทางของการ
ฟื้นตัว ในช่วงที่โลกกำลังอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว เทรนด์หลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนยังคงดำเนินต่อไป เราคงยากที่จะระบุระยะเวลาของการฟื้นตัวหรือการเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างชัดเจนว่าจะใช้ระยะเวลาเพียงใด หรือว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงไหน แต่เราสามารถที่จะเตรียมรับมือกับเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ เฉกเช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุนที่มีการเตรียมพร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่คาดฝันหรือมีความไม่แน่นอนสูง โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นที่เราแนะนำจะช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

  • SHARE
Contact
Contact